Rietlandpark vervangen koelmachines

Amsterdam

Omschrijving:        Rietlandpark vervangen koelmachines  
Plaats:                    Amsterdam 
Omvang project:  15.000 m²

Periode:               2016
Opdrachtgever:  DTZ Zadelhoff Property Management B.V.

Omschrijving project

Op basis van een analyse met betrekking tot de beleving van het binnenklimaat (ziekteverzuim) bedrijfszekerheid (technische levensduur), de beschikbaarheid (storingsgedrag) en het energieverbruik geadviseerd om de bestaande centraal opgestelde elektrische stoomvormers te vervangen voor een bevochtigingsinstallaties met lokale verneveling.
Met de nieuwe installatie is de beleving van het werkklimaat sterk verbeterd en het energieverbruik met circa 500.000 kWh per jaar verminderd.
De aanleg van de nieuwe installaties is een gezamenlijk project geweest van zowel de eigenaar als de gebruiker.

Adviesdiensten bbp advies

bbp advies heeft dit project van begin tot eind begeleid, het project is binnen planning en budget gerealiseerd waarbij de overlast voor de huurder beperkt gebleven is.

Energieconcept

Vervangen bevochtigingsinstallatie.Dit met als resultaat een jaarlijks besparing van: - 500.000 kWh (equivalent van crica 150 huishoudens). Waarmee jaarlijks circa 180 ton CO2 minder wordt uitgestoten.

Betrokken/media