Central Office FrieslandCampina

Amersfoort

Omschrijving:       Central Office FrieslandCampina  
Plaats:                   Amersfoort 
Omvang project:  23.500 m²

Periode:                 2010 - 2013
Architect:              Fokkema & Partners, OZ Architecten
Opdrachtgevers:  FrieslandCampina, SPF Beheer

Omschrijving project

Voor een van 's werelds grootste zuivelondernemingen, Royal FrieslandCampina, is het kenmerkende voormalig Akzo gebouw tegenover het Centraal Station in Amersfoort gerenoveerd tot een modern kantoorgebouw. Zowel de buitenkant als ook de gebouwgebonden installaties zijn vervangen.

Tevens is er in 2013 een wintertuin aan het gebouw toegevoegd, daarnaast wordt er momenteel hard gewerkt aan de voorbereidingen van de revitalisatie van het gebouw.

Adviesdiensten bbp advies

De opdracht omvat het adviseren en vervaardigen van een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en bestek met tekeningen van de elektrotechnische en werktuigkundige installaties tot aan de oplevering

Zowel voor de huurder FrieslandCampina alsook voor de gebouweigenaar SPF Beheer B.V. zijn door ons de installaties geïntegreerd ontworpen.

Energieconcept

Door gebruik te maken van de nieuwe technieken op het gebied van energieopwekking, distributie en afgifte is een moderne, duurzame en vooruitstrevende installatie en bouwtechnische concept door ons ontworpen waardoor de labelwaardering van label F verbeterd is naar label A.

Onder andere zijn de onderstaande installatieconcepten en of systeemvoorzieningen gerealiseerd:

- Bivalente Koude Warmte Opslagsysteem met omkeerbare high efficiëntie warmtepompen;
- Gebalanceerd ventilatiesysteem met luchtbalansregeling ter verlaging van infiltratieverliezen;
- Langzaam roterende hoogrendement sorptie rotor warmtewielen;
- Lage temperatuurverwarming;
- Gevelactivering als koeling of verwarming;
- Klimaatplafonds voorzien van 15mm straalroosters;
- Op centraal en decentraal niveau voorzien van een automatische digitale regelsysteem voorzien van een gebouwenbeheersysteem voorzien van terugkoppelsignaal. Op decentraal en ruimte niveau is het  klimaatsysteem opgedeeld in drie klimaatmomenten: nachtbedrijf, stand-by en een in bedrijf situatie afgestemd op de aanwezige buitentemperatuur waardoor onnodige energieafgifte per ruimte en/of functie wordt voorkomen. Niet werkende componenten worden via een aanwezige terugkoppelsignaal kenbaar gemaakt. De gebruiker kan indien gewenst anticiperen op de gewenste ruimte temperatuur;
- Energiezuinige verlichting;
- Het meten en zichtbaar maken van alle energiestromen;
- Toepassing van milieuvriendelijke materialen en vloeistoffen.

Betrokken/media

Opdrachtgever:  FrieslandCampina

Opdrachtgever:  SPF Beheer

Architect:  Fokkema & Partner

Architect:  OZ Architecten