Universiteit van Amsterdam BG2

Amsterdam

Omschrijving:       Universiteit van Amsterdam BG2  
Plaats:                   Amsterdamn 
Omvang project:  2.250 m² 

Periode:               2010 - 2014
Architect:            Rappange & Partners architecten
Opdrachtgever:  Universiteit van Amsterdam

Omschrijving project

In opdracht van de UvA wordt het gebouw BG2 op het voormalige Binnengasthuis terrein in Amsterdam gerestaureerd en geschikt gemaakt voor de faculteit Geesteswetenschappen. Het gebouw is een rijksmonument en wordt tezamen met de andere 19e eeuwse paviljoens op het terrein als ensemble beschouwd.

BG2 is in de periode 1874-1877 gebouwd naar een ontwerp van A.N. Godefroy en B. de Greef Jzn. Het heeft dienst gedaan als onderdeel van het Binnengasthuis, het voormalige stadsziekenhuis in de Amsterdamse Binnenstad. Het gebouw heeft een oppervlak van ruim 2250 m².

Adviesdiensten bbp advies

Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de elektrotechnische- en de werktuigkundige installaties vanaf de start van het project in de vorm van het opstellen van het Voorlopig en Definitief Ontwerp, de Technische Uitwerking, uitvoeringsbegeleiding tot en met de realisatie, oplevering en nazorg.

Energieconcept

Laag Temperatuurs verwarmings ter voorbereiding van een toekomstig te realiseren centrale WKO-installatie voor de verschillende gebouwen aan het BinnenGasthuis plein van de UVA. 
LED verlichting voorzien van volledige daglichtregeling  in de gehele ruimte en geschakeld op aanwezigheidsdetectie.

Betrokken/media

Opdrachtgever:  UVA

Architect:  Rappange & Partners Architecten