Stelle College

Amsterdam

Omschrijving:       Stelle College  
Plaats:                   Amsterdam 
Omvang project:  5.350 m² 

Periode:                 2014 - 2017
Architecten:          RAU, Zenber Interieur Architectuur BNI
Opdrachtgevers:  ROC van Amsterdam, ICS Adviseurs

Omschrijving project

Op het Zeeburgereiland in Amsterdam wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd voor VMBO. Het schoolgebouw bevat naast de theorielokalen ook diverse plaza’s en leerpleinen.

Het gebouw kenmerkt zich door transparantie, doorzicht en overzicht.

Maximale openheid en transparantie dragen bij aan de ervaring van ruimte, overzicht en veiligheid. Vanuit de centrale hal zijn alle onderdelen van de school zichtbaar. Leerpleinen, overlegruimten, lokalen en diverse werkstations grenzen aan de centrale hal.

Adviesdiensten bbp advies

De opdracht omvat het adviseren en vervaardigen van een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp+ van gebouw en gebruikers elektrotechnische-, werktuigkundige- en transportinstallaties tot aan de oplevering.

Het project is aanbesteed op basis van Engineering & Build.

Energieconcept

Het gebouw wordt voorzien van een zonnepaneleninstallatie met een minimaal geïnstalleerd vermogen van 75 kWp.

Alle armaturen worden uitgevoerd in LED met een rendement van minimaal 110 lm/W.

Het ontwerp voldoet aan de Eisen binnenklimaat volgens Frisse Scholen versie september 2015, klasse C.

De school wordt voor de warmtelevering aangesloten op de stadsverwarming.

Er worden change-over luchtwarmtepompen geplaatst voorzien van cascaderegelaar voor koeling van de buitenlucht in de luchtbehandelingkast welke tevens, afhankelijk van het rendement en capaciteit, tot een buitentemperatuur van circa -5°C (instelbaar) ook de ventilatielucht in de LBK kan (voor)verwarmen.

Voor de regeling van de luchthoeveelheid van de lokalen, centrale hal, docentenruimten, worden meet- en regelstations voorzien van flowcross meting voorzien.

De meet- en regelstations zijn voorzien van een VAV regelaar met zelf calibrerende drukverschilmeting waarbij de minimale (35%) en maximale luchthoeveelheid kan worden geregeld op basis van de gewenste ingestelde ruimtetemperatuur en luchtkwaliteit in de ruimte (CO2 meting).

De unit te bedienen door een ruimtetemperatuur opnemer met setpointverstelling in de ruimte met nader te bepalen regelbereik ten opzichte van het setpoint (+/-3°C), waarbij de gewenste ruimtetemperatuur waarna de VAV unit regelt binnen de grenzen van het ingestelde minimum en maximum luchtvolume.

Betrokken/media

Opdrachtgever:  ROC van Amsterdam

Opdrachtgever:  ICS adviseurs

Architect:  RAU

Architect:  Zenber Interieur Architectuur BNI

Constructeur:  Pieters Bouwtechniek