MFA Atria

Leusden

Omschrijving:        MFA Atria  
Plaats:                    Leusden 
Omvang project:  2.860 m² 

Periode:               2014 - 2016
Architect:            BOS Architecten
Opdrachtgever:  Gemeente Leusden

Omschrijving project

In Leusden wordt een multifunctioneel centrum voor twee basisscholen, een BSO en een gymzaal gebouwd. Bij de centrale ruimte met tribune ligt de speelzaal. Van hieruit bereik je leerpleinen met elk vier lokalen met concentratieruimtes. Aan de rand van het gebouw, ook weer met een directe link naar de centrale ruimte en de speelzaal, ligt de buitenschoolse opvang. De gymzaal is net los van het gebouw gepositioneerd. Dat maakt zelfstandig gebruik door groepen van buiten de school eenvoudiger. De centrale ruimte, de speelzaal en het kleuterleerplein zijn tot een grote ruimte te maken. Het gebouw is ook op lange termijn flexibel, doordat er geen dragende binnenwanden zijn wat ander gebruik mogelijk maakt. Ook dat is duurzaam.

Adviesdiensten bbp advies

Als partner van het team Pellikaan bouw hebben wij deze Design, Build & Maintain opdracht gewonnen en uitgevoerd. Pellikaan is na de Design & Build realisatie ook nog 20 jaar lang verantwoordelijk voor onderhoud en energieverbruik (DBME). Door de lange termijn voorop te stellen en in de aanbesteding met dialoog duidelijk aan te geven wat belangen, doelen en kaders zijn, waren inschrijvingen van zeer hoge kwaliteit mogelijk. De voorbereiding verloopt zeer soepel en het draagvlak is groot doordat de scholen meebeslisten tijdens het ontwerp proces. De aanbieding is beoordeeld op financiën, ontwerp, duurzaamheid en samenwerkingscompetentie.

Energieconcept

Op basis van de frisse scholen gedachte en het PvE zijn wij uitgegaan van klasse B waarbij, met twee voeten op de grond, een goed installatieconcept is ontwikkeld. Hierbij stond comfort en beleving op de eerste plaats. Er zijn geen concessies gedaan aan het klimaat in het klaslokaal en is er gekozen voor het energiezuinige installatieconcept met een centrale luchtbehandelingsinstallatie, welke op lokaal niveau wordt gestuurd op CO2 meer of minder lucht en individueel wordt naverwarmd of gekoeld. Gezamenlijk met een warmtepomp welke kan verwarmen en koelen alsmede een compleet LED lichtontwerp, aanwezigheidsdetectie, een groen dak, PV panelen op het dak is een optimum bereikt met een zeer gunstige EPC uitkomst en een perfect comfort. Ook voor akoestiek nemen we extra maatregelen om aan de nieuwste aangepaste Frisse Scholen eisen te voldoen.

Betrokken/media

Opdrachtgever:  Gemeente Leusden

Opdrachtgever:  Pellikaan

Architect:  Bos Architecten