IKC Schatkaart en Casaschool

Pijnacker Noord

Omschrijving:        IKC Pijnacker Noord 
Plaats:                    Pijnacker
Omvang project:   4.706 m²

Periode:                               2021- 2024
Architect-Constructeur:    LKSVDD architecten 
Opdrachtgever:                  Gemeente Pijnacker-Nootdorp Bouwkostendeskundige: Bouwkundig Adviesbureau Zwolle 
Adviseur bouwfysica:       ZRi

Omschrijving project

Het gebouw aan de locatie Groen van Prinsterenlaan in Pijnacker Noord wordt (her)ontwikkeld voor de vestiging van twee basisscholen, inclusief kinderopvang. Het gebouw is verouderd en is aan vervanging toe, naar een multifunctionele accommodatie met de uitstraling van een villa in het groen. Het IKC (Integraal Kind Centrum) zal goede huisvesting bieden voor onderwijs- en kinderopvangvoorzieningen en een sportaccommodatie voor bewegingsonderwijs.

Adviesdiensten bbp advies

Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de elektrotechnische- en werktuigkundige installaties vanaf de start van het project naar een Voorlopig en Definitief Ontwerp, de Technische Uitwerking, de uitvoeringsbegeleiding tot en met de realisatie, oplevering en nazorg.

Energieconcept

Het gehele gebouw wordt gestript waarna er een hoogwaardig geisoleerd gevelpakket met tripple glas wordt gemonteerd met zeer hoogwaardige kierafdichting. Wij hebben een all-air systeem ontworpen met zeer Hoog Rendements Warmteterugwinning, naverwarming en CO2 sturing per onderwijs - en kantoorruimte alsmede LED verlichting daglichtgestuurd en uiteraard op aanwezigheid. De gehele warmte opwekking en de koude opwekking wordt betrokken uit buiten opgestelde luchtwaterwarmtepompen met een hoge efficiency-

Betrokken/media

Opdrachtgever:                  Gemeente Pijnacker-Nootdorp 

Architect constructeur:    LKSVDD architecten

Bouwkostendeskundige: Bouwkundig Adviesbureau Zwolle 

Adviseur bouwfysica:       ZRi