IKC Willibrord

Vleuten

Omschrijving:       IKC Willibrord  
Plaats:                   Vleuten 
Omvang project:  1.850 m² 

Periode:                 2014 - 2017
Architecten:          Van Hoogevest Architecten 
Opdrachtgevers:  Stichting RK Bassischolen Vleuten - De Meern -   
                                Haarzuilens
Bouwfysica, Brandveiligheid en akoestiek: LBP Sight

Omschrijving project

Een nieuw schoolgebouw wordt ontwerpen voor in totaatl 15 groepen, warvan 4 kelutergroepen. Het ontwerp moet voldoende flexibiliteit hebben om eventueel een uitbreiding naar 17 groepen in de toekomst mogelijk te maken. De nieuwbouw komt in de plaats van de tijdelijke gebouwen die nu op de locatie staan. Het bouwvolume bestaat uit 3 bouwlaten. De eisen van WELL en Frisse Scholen vormen een belangrijke richtlijn binnen het project. Het moet een toekomstbestendig, duurzaam, circulair en exploitabel schoolgebouw worden, waarin op eigentijdse wijze onderwijs wordt gegeven. 

Adviesdiensten bbp advies

Wij zijn verantwoordelijk voor het installatietechnisch ontwerp en advieswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van de huisvesting voor IKC Willibrord van de fase Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Bestek, Uitvoeringsgereed Ontwerp, het verzorgen van de oplevering en de fase nazorg.

Energieconcept

Wij hebben een all-air systeem ontworpen met zeer Hoog Rendements Warmterugwinning, naverwarming en CO2 sturing per onderwijs- en kantoorruimte en ten behoeve van de ruimte kinderdagverblijf is vloerverwarming toegepast, de zogenaamde kunffelvloer, aslmede LED verlichting daglichtgestuurd en uiteraard op aanwezigheid. De gehele warmte opwekking en de koude opwekking wordt betrokken uit buiten opgestelde luchtwaterwarmtepompen met een hoge efficieny.

Betrokken/media

Opdrachtgever:  Stichting RK Basisscholen Vleuten - De Meern - Haarzuilens

Architect:            Van Hoogevest Architecten

Adviseur bouwfysica, brandveiligheidd en akoestiek: LBP SIght