IKC Willibrord

Vleuten

Omschrijving:        IKC Willibrord
Plaats:                    Vleuten
Omvang project:  2.057 m² 

Periode:              2020 -  2022
Architect:            E V A I Architecten
Opdrachtgever:  Stichting Primair Onderwijs Utrecht Adviseur bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek:  LBP Sight

Omschrijving project

Een nieuw schoolgebouw wordt ontworpen voor  in totaal 15 groepen, waarvan 4 kleutergroepen. Het ontwerp moet voldoende flexibiliteit hebben om eventueel een uitbreiding naar 17 groepen in de toekomst mogelijk te maken.De nieuwbouw komt in de plaats van de tijdelijke gebouwen die nu op de locatie staan Het bouwvolume bestaat uit drie bouwlagen. De eisen van WELL en Frisse Scholen vormen een belangrijke richtlijn binnen het project. Het moet een  toekomstbestendig, duurzaam, circulair en exploitabel schoolgebouw worden, waarin op eigentijdse wijze onderwijs wordt gegeven. 

Adviesdiensten bbp advies

Wij zijn verantwoordelijk voor het installatietechnische ontwerp en de advieswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van de huisvesting voor OBS Vleuterweide van de fase Voorontwerp (incl. Structuurontwerp) tot en met de fase Nazorg. 


Energieconcept

Het gehele gebouw wordt gestript waarna er een hoogwaardig geisoleerd gevelpakket met tripple glas wordt gemonteerd met zeer hoogwaardige kierafdichting. Wij hebben een all-air systeem ontworpen met zeer Hoog Rendements Warmteterugwinning, naverwarming en CO2 sturing per onderwijs - en kantoorruimte alsmede LED verlichting daglichtgestuurd en uiteraard op aanwezigheid. De gehele warmte opwekking en de koude opwekking wordt betrokken uit buiten opgestelde luchtwaterwarmtepompen met een hoge efficiency.

Betrokken/media

Opdrachtgever:                                  Stichting Primair Onderwijs Utrect

Architect:                                            E V A I Architecten

Adviseur bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek: LBP Sight