Nalco beheer en onderhoud

Oegstgeest

Omschrijving:       Nalco beheer en onderhoud  
Plaats:                   Oegstgeest 
Omvang project:  28.000 m²

Periode:               lopend vanaf 2012
Opdrachtgever:  Nalco Europe, an Ecolab company

Omschrijving project

Het beleidsmatig aansturen en monitoren van het planmatig preventief onderhoud met als doel het borgen van de beschikbaarheid van de technische installaties van deze locatie.
Het periodiek onderhoud vindt plaats op basis van een resultaat gericht onderhoudsbestek.
Voor het aansturen van de lange termijn vervangingen wordt een MeerjarenInvesteringsPlan (MIP) bijgehouden.

Adviesdiensten bbp advies

Directievoering.
Adviseren en projectmanagement bij voorkomende projecten.
• Vervangen koelmachines
• Vervangen lichtschakeling
• Vervangen regeltechnische installaties
• Vervangen stookinstallatie 

Energieconcept

Genoemde vervangingen hebben als resultaat een jaarlijks besparing van:
• 300.000 m3/h gas
• 1.250.000 kWh (equivalent van crica 375 huishoudens).Waarmee jaarlijk 1.000 ton CO2 minder wordt uitgestoten.

Betrokken/media

Opdrachtgever:  Nalco an Ecolab Company