KPN Nederland, CM en Netco NEN 2767

Den Haag

Omschrijving:        KPN Nederland, CM en Netco NEN 2767  
Plaats:                    Den Haag 
Omvang project:  1.300.000 m²

Periode:               2013
Opdrachtgever:  Asset Facility Management

Omschrijving project

KPN CM en NetCo gebruiken ruim 1.400 technische gebouwen voor hun dienstverlening aan particulieren en bedrijven. De omvang van de technische gebouwen varieert tussen kleine wijkcentrale tot de grote landelijk centrales en datacenters.
In opdracht van Asset Facility Management heeft bbp advies de conditie conform NEN 2767 van de technische bedrijfsinstallaties bepaald. Aansluitend is het MOP met een horizon van 15 jaar opgesteld. Het resultaat van de conditiemeting en het MOP is met behulp van 0-Prognose gepresenteerd.

Adviesdiensten bbp advies

Conditiemetingen NEN 2767 op locatie per locatie opstellen van de NEN 2767 rapportage en het MOP voeren van het projectmanagement.
Aantal locaties: 1.400 in geheel Nederland.

Energieconcept

-

Betrokken/media

Opdrachtgever:  Asset Facility Management