Aeres Groep NEN 2767 conditie

Ede

Omschrijving:        Aeres Groep NEN 2767 conditie  
Plaats:                    Ede 
Omvang project:  250.000 m²

Periode:               2013
Opdrachtgever:  Asset Facility Management

Omschrijving project

De Aeresgroep is een onderwijsinstelling voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. De locaties waar de Aeresgroep actief is zijn verdeeld over de provincies Gelderland en Flevoland.
In opdracht van Asset Facility Management heeft bbp advies de conditie conform NEN 2767 van de technische installaties bepaald. Aansluitend is het MOP met een horizon van 10 jaar opgesteld. Het resultaat van de conditiemeting en het MOP is met behulp van 0-Prognose gepresenteerd.

Adviesdiensten bbp advies

Doen van de conditiemeting NEN 2767 op locatie per locatie opstellen van de NEN 2767 rapportage en het MOP
voeren van het projectmanagement.
Aantal locaties: 28

Energieconcept

-

Betrokken/media

Opdrachtgever:  Asset Facility Management