Commissariaat voor de Media

Hilversum

Omschrijving:        Commissariaat voor de Media  
Plaats:                    Hilversum 
Omvang project:   1.500 m²

Periode:               Lopend vanaf 2012
Opdrachtgever:  Commissariaat voor de Media

Omschrijving project

Het beleidsmatig aansturen en monitoren van het planmatig preventief onderhoud, met als doel het borgen van de beschikbaarheid van de technische installaties.
Het periodiek onderhoud vindt plaats op basis van een resultaat gericht onderhoudbestek.

Adviesdiensten bbp advies

Voor het aansturen van de lange termijn vervangingen wordt een MeerjarenInvesteringesPlan (MIP) bijgehouden.

Energieconcept

Directievoering.
Het opstellen en actualiseren van het onderhoudsbestek.
Het opstellen en actualiseren van het MOP.
Adviseren en projectmanagement bij voorkomende projecten.
Verminderen van het energieverbruik door het aanpassen van de lichtschakeling naar aanwezigheidsdetectie.

Betrokken/media

Opdrachtgever:  Commissariaat voor de Media