Is uw installatie Corona proof?

De belangrijkste 7 installatie COVID-19 geboden zijn:
1. De luchtbehandelingskasten tijdens bedrijfsuren optoeren naar het maximale toerental (debiet) op basis van maximaal toelaatbaar geluid in de verblijfsgebieden. Indien geen luchtbehandeling: RAMEN OPENEN!
2. Het aanpassen van CO2 sturingen door deze bijvoorbeeld op 300 ppm in te stellen waardoor de luchtkleppen en ventilatoren naar de maximale stand worden gestuurd om maximaal luchtventilatie te bewerkstelligen.
3. Het blokkeren van de recirculatie-kleppen in luchtbehandelingskasten in de geheel gesloten stand, zodat er maximaal met buitenlucht geventileerd wordt.
4. Het blokkeren van de warmtewielen, indien de luchtbehandelingskast ‘op leeftijd’  is. Denk hierbij aan lucht-behandelingskasten ouder dan 15 jaar.
5. Ventilatie-installaties 24/7 in bedrijf stellen en  zoveel mogelijk de ramen open zetten als de buitencondities zich hiervoor lenen.
6. Lokale splitunits en/ of fancoilunits zoveel als mogelijk niet gebruiken of op een lage stand i.v.m. de recirculatie van mogelijk geïnfecteerde lucht!
7. Toiletbril deksels sluiten voor de spoeling. Indien deksels niet aanwezig zo snel mogelijk aanbrengen.

Is uw bedrijf Corona proof de 7 geboden