Totaalzorg in projecten

bbp advies staat voor complete begeleiding bij initiatie, inrichting, uitvoering en beheer van projecten op het gebied van gebouwgebonden installaties.
Onze diensten bestaan onder meer uit:

 • vooronderzoeken uitvoeren
 • een "Programma van Eisen" ontwikkelen
 • voorlopig- en/of definitief ontwerp opstellen op basis van
  richtlijnen en/of prestaties
 • een werkomschrijving opstellen
 • prognose van het te verwachten energieverbruik
 • onderzoek naar de economische haalbaarheid van energetische maatregelen
 • contractstukken opstellen op basis van besteksuitwerking
 • financieel management zoals begrotingen opstellen, aanbestedingen, gunningsadvies en analyses maken
 • onafhankelijk onderzoek uitvoeren bij klachten of behoefte aan verbeteringen
 • aanpassingen begeleiden
 • ad hoc advisering
 • projectplanning opstellen
 • lange termijn onderhoudsplannen opstellen
 • bestaande onderhoudscontracten controleren
 • de risicoanalyse en het Legionella Beheersplan opstellen
 • werktekeningen controleren, keuren van materialen en meer- en minderwerkadministratie
 • voortgangscontrole uitvoeren
 • de oplevering uitvoeren waarbij wordt gecontroleerd of de installaties voldoen aan de contractstukken
 • aankoop-inspectie uitvoeren (nulmeting)
 • montage-inspectie uitvoeren
 • onderhouds- en bedieningsvoorschriften controleren
 • nazorg begeleiden

Kostenmanagement

De financiële beheersing van projecten is cruciaal. Door onze onafhankelijke blik op de prijsontwikkelingen in de markt, kunnen wij begrotingen, deelprijzen en aanbestedingen kritisch beoordelen en kostenbesparende adviezen geven. Daardoor kunt u dankzij tijdige beslissingen invloed uitoefenen op de totale bouwkosten, zonder in te boeten op de vereiste kwaliteit.

Legionella Preventie

Indien u eigenaar bent van een collectieve waterinstallatie bent u aansprakelijk voor een veilig watersysteem. Als specialist in Legionella Preventie kan bbp advies u hierbij op diverse manieren ondersteunen. Een onafhankelijke beoordeling van uw actuele beheersplan of risicoanalyse en begeleiding van acties uit het beheersplan zijn tevens mogelijk.

Procedures voor een veilige waterinstallatie

Tijdens een risicoanalyse worden de risicofactoren in een waterinstallatie voor het ontstaan en de verspreiding van de legionella bacterie vastgelegd. Gebaseerd hierop kan men tot aanpassingen en beheersmaatregelen besluiten. De beheersmaatregelen dienen vastgelegd te worden in een logboek dat gecontroleerd wordt door VROM inspecties. Als de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd en het logboek consequent ingevuld en bijgewerkt wordt, heeft u een legionella veilige installatie waarover u zich geen zorgen meer hoeft te maken.

ISSO Publicatie

Stichting ISSO, Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties, heeft een richtlijn opgesteld met het kenmerk: Handleiding Legionella Preventie in Leidingwater ISSO Publicatie 55.1. De praktijk leert dat men zich meer en meer aan deze richtlijn gaat conformeren. In het algemeen wordt geëist dat men moet voldoen aan de richtlijnen uit deze publicatie.

Onderhoudsmanagement

Het doel van onderhoudsmanagement is om op economische wijze een kwalitatieve huisvesting te kunnen blijven garanderen. Nu en in de toekomst. Dat kan tot complexe vraagstukken leiden, waarbij de lange termijn visie van de organisatie een belangrijke rol speelt. bbp advies kan voor u de onderhouds- en exploitatiekosten, inclusief vervangingsinvesteringen hanteerbaar samenvatten in een meerjaren onderhoudsplan. Het onderhoudsplan kan naar wens worden opgezet met een horizon van enkele jaren tot bijvoorbeeld 50 jaar.

Integrale onderhoudsplannen

In het onderhoudsplan kunnen wij naast installaties ook de onderhoudsbehoefte van uw gebouw(en) onderbrengen. bbp advies heeft hiervoor goede contacten met specialistische bureaus op het gebied van bouwkundige onderhoudsbehoeften. Zo krijgt u integraal inzicht in de onderhoudskosten van uw huisvesting en kunt u gerichte beslissingen nemen en onderbouwd budgetten reserveren.